NOWA AUTORYZACJA NB 2082 2016-06-01

Jako jednostka notyfikowana przez Komisję Europejską (numer NB 2082) do oceny zgodności wyrobów (liczniki energii elektrycznej - moduł F), otrzymaliśmy autoryzację według nowych przepisów w zakresie systemów oceny zgodności i nadzoru rynku.
Oficjalny wpis w bazie NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations):

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_127002