Aktualności

 

 

Przedłużyliśmy upoważnienie do legalizacji liczników energii elektrycznej

Na mocy Decyzji Nr ZU 7/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku wydanej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, uzyskaliśmy przedłużenie o kolejne 36 miesięcy upoważnienia do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2.

Zapraszamy!

Przedłużenie Certyfikatu Akredytacji AP090

Miło nam poinformować naszych obecnych i potencjalnych Klientów, że nasze Laboratorium Wzorcujące uzyskało przedłużenie akredytacji na kolejny okres czteroletni, po pozytywnej ocenie PCA. Zostało to potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AP090, ważnym do dnia 18 stycznia 2022 r., który można obejrzeć
w zakładce CERTYFIKATY.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Więcej

2016-11-07 Audyt Polskiego Centrum Akredytacji

10 października br. w naszym Laboratorium Wzorcującym gościliśmy parę audytorów z Polskiego Centrum Akredytacji, których zadaniem była ocena kompetencji oraz obszarów działania Laboratorium. Audytorzy zwrócili uwagę na nasze silne strony, takie jak: szerokie kompetencje personelu, rozszerzenie metod wzorcowania oraz nadzorowanie dokumentacji...

Więcej

2016-06-01 NOWA AUTORYZACJA NB 2082

Jako jednostka notyfikowana przez Komisję Europejską (numer NB 2082) do oceny zgodności wyrobów (liczniki energii elektrycznej - moduł F), otrzymaliśmy autoryzację według nowych przepisów w zakresie systemów oceny zgodności i nadzoru rynku.

 

 

Więcej

MIERNIK WRAZ ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA W SUPER CENIE? TO MOŻLIWE!

 

Zapraszamy do naszego SKLEPU!

Prezentujemy tu szeroką ofertę przyrządów pomiarowych do nabycia u nas wraz ze świadectwem wzorcowania.

Więcej

2015-10-02 Audyt Głównego Urzędu Miar

1 października w naszej firmie odbył się audyt Głównego Urzędu Miar. Tym razem kompleksowej kontroli został poddany pion odpowiadający za czynności związane z legalizacją liczników energii elektrycznej prądu przemiennego. Oczywiście - ocena bardzo dobra.

 

2015-09-27 Audyt kontrolny Polskiego Centrum Akredytacji

We środę, 23 września w naszym Laboratorium Wzorcującym miał miejsce kontrolny audyt Polskiego Centrum Akredytacji, stanowiący tzw. ocenę w nadzorze. Oczywiście - nie mogło być inaczej, jak tylko POZYTYWNIE!!!

Więcej

2015-03-03 Systematycznie wzorcujesz swoje przyrządy i jesteś pewien swoich pomiarów?

Doceniając i wspierając Państwa profesjonalizm i zaangażowanie, uczyniliśmy możliwym zakup przyrządu wraz z wzorcowaniem w stacjonarnym sklepie w naszej firmie.
A już wkrótce zaprosimy Państwa do naszego SKLEPU INETRNETOWEGO!

Prosimy śledzić naszą stronę www.

Więcej

2014-12-22 Przedłużyliśmy upoważnienie do legalizacji liczników energii elektrycznej

Na mocy Decyzji Nr ZU 10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku wydanej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, uzyskaliśmy przedłużenie o kolejne 36 miesięcy upoważnienia do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

2014-10-14 Rozszerzyliśmy zakres akredytacji PCA w zakresie wzorcowania KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH!

Oznacza to, że w zakresie akredytacji wzorcujemy KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE i WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE już od 0,2Nm! Pełen akredytowany zakres pomiarowy to 0,2 - 1000Nm. Zapraszamy!

2013-01-07 Uzyskaliśmy akredytację PCA w zakresie wzorcowania KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH!

Miło nam poinformować naszych obecnych i potencjalnych Klientów, że zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego został poszerzony o wielkości określające moment siły. Oznacza to, że do listy przyrządów pomiarowych wzorcowanych w zakresie akredytacji dopisaliśmy KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE i WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE, w zakresie pomiarowym 5 - 1000 Nm. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

2013-01-07 Wzorcujemy już MANOMETRY i przetworniki ciśnienia. Zapraszamy!

Wzorcujemy manometry...

  • analogowe
  • cyfrowe
  • przetworniki

w pełnym zakresie skazań. Możliwości pomiarowe: 0-400 bar.

2012-01-30 Wzorcujemy klucze dynamometryczne, luksomierze, suwmiarki...

Uruchomiliśmy nowe usługi. w zakresie wzorcowania przyrządów z zakresu wielkości optycznych, geometrycznych i momentu siły - kluczy dynamometrycznych, luksomierzy, suwmiarek, mikrometrów, przymiarów wstęgowych oraz dalmierzy laserowych. Zapraszamy do nas!

2011-11-30 Audit zewnętrzny PCA

W dniu 8 listopada 2011 r w Laboratorium Pomiarowym Wielkości Elektrycznych odbył się kolejny kontrolny audyt Polskiego Centrum Akredytacji, stanowiący tzw. ocenę w nadzorze. Jego celem była kontrola Laboratorium pod kątem prawidłowości realizacji procesów, kompetencji, bezstronności i niezależności, jak również jakości prezentowanych wyników pomiarów. Wszystkie obszary działania Laboratorium oceniono pozytywnie.

2008-06-30 Jesteśmy JEDNOSTKĄ NOTYFIKOWANĄ NR 2082

Od dnia 24 czerwca 2008r Energetyczne Systemy Pomiarowe Spółka z o.o. jest Jednostką Notyfikowaną Nr 2082, w zakresie realizacji na terenie UE zadań związanych z oceną zgodności
w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE dotyczącej przyrządów pomiarowych. Zakres otrzymanej autoryzacji dotyczy oceny zgodności liczników energii elektrycznej wg procedury WERYFIKACJA WYROBU – moduł F.
Naszym zadaniem, jako Jednostki Notyfikowanej, jest przeprowadzanie działań proceduralnych umożliwiających producentom uzyskanie oznaczenia "CE", które jest warunkiem wprowadzenia produktu do obrotu na jednolitym rynku UE.

2007-12-28 Rozszerzyliśmy zakres akredytacji Laboratorium! Sprawdźcie nas!

Nasze Laboratorium Pomiarowe Wielkości Elektrycznych rozszerzyło zakres akredytacji,
uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji, o wzorcowanie kolejnych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych...

Więcej

2006-07-04 Ekspertyza mechanoskopijna? - to jest to!

Uruchomiliśmy usługę ekspertyzy w zakresie badań mechanoskopijnych plomb legalizacyjnych liczników energii elektrycznej. Jej celem jest stwierdzenie na podstawie śladów mechanoskopijnych, czy znajdujące się na liczniku plomby legalizacyjne były zdejmowane i ponownie zakładane oraz ustalenie innych śladów mających związek z manipulacją przy liczniku. Rezultatem wykonanych badań jest opinia eksperta posiadającego uprawnienia biegłego sądowego.
Na życzenie Klienta ekspertyza mechanoskopijna może dotyczyć również innych elementów licznika. Zapraszamy do współpracy!