Aktualności

 

 

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji PCA w zakresie rezystancji DC

W dniach 23-24 listopada 2022 roku Laboratorium Wzorcujące ESP Sp. z o.o. pozytywnie przeszło kolejną kontrolę Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres Akredytacji nr AP 090 został rozszerzony o zakres pomiarowy dotyczący rezystancji DC. Nowe możliwości pomiarowe umożliwiają wykonywanie wzorcowania objętego akredytacją przyrządów małych rezystancji oraz przyrządów do pomiaru rezystancji izolacji do napięcia 5000V.

Więcej

Przedłużyliśmy upoważnienie do legalizacji liczników energii elektrycznej

Na mocy Decyzji Nr UU 1/2021 z dnia 03 lutego 2021 roku wydanej przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, uzyskaliśmy przedłużenie o kolejne 36 miesięcy upoważnienia do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1 i 2.

Zapraszamy!

Przedłużenie Certyfikatu Akredytacji AP090

Miło nam poinformować naszych obecnych i potencjalnych Klientów, że nasze Laboratorium Wzorcujące uzyskało przedłużenie akredytacji, na zgodność Systemu Jakości z nową Normą 17025:2018-02. Zostało to potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Nr AP090, który można obejrzeć w zakładce CERTYFIKATY.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Więcej

MIERNIK WRAZ ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA W SUPER CENIE? TO MOŻLIWE!

 

Zapraszamy do naszego SKLEPU!

Prezentujemy tu szeroką ofertę przyrządów pomiarowych do nabycia u nas wraz ze świadectwem wzorcowania.

Więcej

Audyt Głównego Urzędu Miar

1 października w naszej firmie odbył się audyt Głównego Urzędu Miar. Tym razem kompleksowej kontroli został poddany pion odpowiadający za czynności związane z legalizacją liczników energii elektrycznej prądu przemiennego. Oczywiście - ocena bardzo dobra.

 

Audyt kontrolny Polskiego Centrum Akredytacji

We środę, 23 września w naszym Laboratorium Wzorcującym miał miejsce kontrolny audyt Polskiego Centrum Akredytacji, stanowiący tzw. ocenę w nadzorze. Oczywiście - nie mogło być inaczej, jak tylko POZYTYWNIE!!!

Więcej

Systematycznie wzorcujesz swoje przyrządy i jesteś pewien swoich pomiarów?

Doceniając i wspierając Państwa profesjonalizm i zaangażowanie, uczyniliśmy możliwym zakup przyrządu wraz z wzorcowaniem w stacjonarnym sklepie w naszej firmie.
A już wkrótce zaprosimy Państwa do naszego SKLEPU INETRNETOWEGO!

Prosimy śledzić naszą stronę www.

Więcej

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji PCA w zakresie wzorcowania KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH!

Oznacza to, że w zakresie akredytacji wzorcujemy KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE i WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE już od 0,2Nm! Pełen akredytowany zakres pomiarowy to 0,2 - 1000Nm. Zapraszamy!

Uzyskaliśmy akredytację PCA w zakresie wzorcowania KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH!

Miło nam poinformować naszych obecnych i potencjalnych Klientów, że zakres akredytacji Laboratorium Pomiarowego został poszerzony o wielkości określające moment siły. Oznacza to, że do listy przyrządów pomiarowych wzorcowanych w zakresie akredytacji dopisaliśmy KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE i WKRĘTAKI DYNAMOMETRYCZNE, w zakresie pomiarowym 5 - 1000 Nm. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Wzorcujemy już MANOMETRY i przetworniki ciśnienia. Zapraszamy!

Wzorcujemy manometry...

  • analogowe
  • cyfrowe
  • przetworniki

w pełnym zakresie skazań. Możliwości pomiarowe: 0-400 bar.

Wzorcujemy klucze dynamometryczne, luksomierze, suwmiarki...

Uruchomiliśmy nowe usługi. w zakresie wzorcowania przyrządów z zakresu wielkości optycznych, geometrycznych i momentu siły - kluczy dynamometrycznych, luksomierzy, suwmiarek, mikrometrów, przymiarów wstęgowych oraz dalmierzy laserowych. Zapraszamy do nas!

Jesteśmy JEDNOSTKĄ NOTYFIKOWANĄ NR 2082

Od dnia 24 czerwca 2008r Energetyczne Systemy Pomiarowe Spółka z o.o. jest Jednostką Notyfikowaną Nr 2082, w zakresie realizacji na terenie UE zadań związanych z oceną zgodności
w ramach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE dotyczącej przyrządów pomiarowych. Zakres otrzymanej autoryzacji dotyczy oceny zgodności liczników energii elektrycznej wg procedury WERYFIKACJA WYROBU – moduł F.
Naszym zadaniem, jako Jednostki Notyfikowanej, jest przeprowadzanie działań proceduralnych umożliwiających producentom uzyskanie oznaczenia "CE", które jest warunkiem wprowadzenia produktu do obrotu na jednolitym rynku UE.

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji Laboratorium! Sprawdźcie nas!

Nasze Laboratorium Pomiarowe Wielkości Elektrycznych rozszerzyło zakres akredytacji,
uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji, o wzorcowanie kolejnych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych...

Więcej

Ekspertyza mechanoskopijna? - to jest to!

Uruchomiliśmy usługę ekspertyzy w zakresie badań mechanoskopijnych plomb legalizacyjnych liczników energii elektrycznej. Jej celem jest stwierdzenie na podstawie śladów mechanoskopijnych, czy znajdujące się na liczniku plomby legalizacyjne były zdejmowane i ponownie zakładane oraz ustalenie innych śladów mających związek z manipulacją przy liczniku. Rezultatem wykonanych badań jest opinia eksperta posiadającego uprawnienia biegłego sądowego.
Na życzenie Klienta ekspertyza mechanoskopijna może dotyczyć również innych elementów licznika. Zapraszamy do współpracy!