Laboratorium Wzorcujące


W wielu dziedzinach gospodarki zachodzi konieczność stosowania aparatury kontrolno-pomiarowej. Jest ona źródłem ważnych danych, na podstawie których podejmowane są często bardzo ważne decyzje. Chcąc mieć pewność o słuszności tych decyzji wyposażenie pomiarowe wykorzystywane w pomiarach powinno podlegać okresowemu wzorcowaniu lub sprawdzeniu, aby zapewnić zgodność z wymaganiami wynikającymi z ich zamierzonego zastosowania.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych. Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie przekłada się na rzetelność wyników pomiarów i fachowość wykonania usług. Dzięki nam będziesz posiadać całkowitą pewność najwyższej sprawności i wiarygodności używanego przyrządu.

W Laboratorium obowiązuje  system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług wzorcowań wykonywanych przez nasze Laboratorium Wzorcujące jest uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji.
Akredytowana działalność Laboratorium jest określona w zakresie Akredytacji  Laboratorium Wzorcującego nr AP 090, dostępnym na każde życzenie Klienta, a niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA - www.pca.gov.pl.
 
OFERTA LABORATORIUM
 

                                           
 
 

WYKAZ WZORCOWANYCH PRZYRZĄDÓW
Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, objętych zakresem akredytacji:

 • Mierniki rezystancji izolacji
 • Mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • Mierniki impedancji pętli zwarcia
 • Mierniki rezystancji uziemienia
 • Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Omomierze
 • Testery (próbniki) wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • Źródła napięcia stałego
 • Mierniki parametrów instalacji elektrycznych
 • Mierniki napięcia przebicia
 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • Liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego
 • Klucze dynamometryczne


Wykaz przyrządów pomiarowych wzorcowanych i sprawdzanych w dziedzinie wielkości elektrycznych, nieobjętych zakresem akredytacji:

 • Mierniki cęgowe
 • Mierniki przesunięcia fazowego
 • Analizatory sieci energetycznej
 • Analizatory harmonicznych
 • Testery bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)
 • Multimetry oraz przyrządy uniwersalne analogowe i cyfrowe
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu stałego
 • Amperomierze analogowe i cyfrowe prądu przemiennego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia stałego
 • Woltomierze analogowe i cyfrowe napięcia przemiennego
 • Watomierze analogowe i cyfrowe jednofazowe i trójfazowe
 • Częstościomierze


Wykaz przyrządów wzorcowanych w dziedzinie wielkości optycznych, geometrycznych, momentu siły, temperatury i wilgotności, nieobjętych zakresem akredytacji:

 • Luksomierze
 • Manometry
 • Suwmiarki
 • Mikrometry
 • Przymiary wstęgowe
 • Dalmierze laserowe
 • Termometry
 • Termohigrometry
 
 

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz się dowiedzieć więcej lub wysłać uwagi dotyczące działalności Laboratorium, napisz do nas na adres: lab@esp.net.pl.

Możesz również skorzystać z formularza poniżej w celu zapytania o wzorcowanie lub sprawdzenie przyrządu pomiarowego, wysyłając list prosto ze strony. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Aby poprawnie wypełnić formularz, uzupełnij wszystkie pola w części "Dane Zleceniodawcy" oraz określ dane przynajmniej jednego przyrządu.

 
 
 
 
 
DANE ZLECENIODAWCY
Imię i nazwisko *
Adres *
Telefon *
E-mail *
Nr modelu*
Typ (model) Producent Rodzaj przyrządu Rodzaj pomiarów Zakres pomiarów Określenie zakresu wzorcowania/sprawdzenia
Typ (model) Producent Rodzaj przyrządu Rodzaj pomiarów Zakres pomiarów Określenie zakresu wzorcowania/sprawdzenia
Typ (model) Producent Rodzaj przyrządu Rodzaj pomiarów Zakres pomiarów Określenie zakresu wzorcowania/sprawdzenia
Typ (model) Producent Rodzaj przyrządu Rodzaj pomiarów Zakres pomiarów Określenie zakresu wzorcowania/sprawdzenia

* - pole wymagane