Laboratorium Badawcze


W trosce o naszych Klientów, ich zróżnicowane potrzeby oraz o to, by nasze usługi z dnia na dzień były coraz doskonalsze i mogły sprostać Państwa oczekiwaniom, znacznie poszerzyliśmy zakres usług ekspertyz liczników energii elektrycznej. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę, z udziałem funkcjonującego w strukturze naszej firmy Laboratorium Pomiarowego Wielkości Elektrycznych, posiadającego akredytację w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej czynnej i biernej prądu przemiennego.

W ramach ekspertyz proponujemy:
- ekspertyzę metrologiczną, stanowiącą komplet pomiarów i opracowań pozwalających dokonać oceny właściwości technicznych i metrologicznych liczników. Właściwości metrologiczne liczników sprawdzane są przez zespół pracowników akredytowanego laboratorium za pomocą wysokiej klasy przyrządów pomiarowych, natomiast opracowania wyników dokonuje zespół wykwalifikowanych pracowników technicznych spółki. Potwierdzeniem właściwości metrologicznych urządzenia w chwili wykonywania badań jest świadectwo wzorcowania licznika załączane do protokołu z ekspertyzy.

- ekspertyzę w zakresie badania indukcji magnetycznej magnesu, polegającą na wykonaniu serii pomiarów natężenia pola magnetycznego magnesu stałego licznika. Wiarygodność wyników badań zapewniona jest poprzez zastosowanie specjalistycznych, technicznie potwierdzonych przyrządów pomiarowych, jak również poprzez kompetencje techników przeprowadzających badania.

- ekspertyzę w zakresie badań mechanoskopijnych plomb, której celem jest stwierdzenie na podstawie śladów mechanoskopijnych, czy znajdujące się na liczniku plomby zabezpieczające były zdejmowane i ponownie zakładane oraz ustalenie innych śladów mających związek z manipulacją przy liczniku. Badania są przeprowadzane za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego i zakończone opinią eksperta posiadającego uprawnienia biegłego sądowego.

Pełna i profesjonalna dokumentacja będąca potwierdzeniem wykonanych w ten sposób ekspertyz pozwala zachować wiarygodność w sprawach spornych dotyczących ingerencji w urządzenie do pomiaru energii elektrycznej (oddziaływanie na licznik magnesem neodymowym, naruszenie plomb legalizacyjnych).

Gwarantujemy pełen profesjonalizm wykonania usług połączony z atrakcyjną ceną.
Proponujemy krótkie terminy realizacji zleceń dostosowane do potrzeb Klienta.