Rozszerzyliśmy zakres akredytacji Laboratorium! Sprawdźcie nas!

Nasze Laboratorium Pomiarowe Wielkości Elektrycznych rozszerzyło zakres akredytacji,
uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji, o wzorcowanie kolejnych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych.

Obecnie zakresem akredytacji objęte są:

 • mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki rezystancji pętli zwarcia
 • mierniki impedancji pętli zwarcia
 • mierniki rezystancji uziemienia
 • mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • omomierze
 • testery (próbniki) wytrzymałości elektrycznej izolacji
 • źródła napięcia stałego
 • mierniki parametrów instalacji elektrycznych
 • mierniki napięcia przebicia
 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego


Uzyskanie akredytacji PCA potwierdza najwyższą jakość wykonywanego przez nas wzorcowania przyrządów pomiarowych.
Serdecznie zapraszamy! Sprawdźcie nas!