Upoważnienie do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej prądu przemiennego