Siła i moment siły


W ramach działalności laboratorium objętej akredytacją wykonujemy wzorcowania kluczy i wkrętaków dynamometrycznych. Zdolność pomiarowa umożliwia dokonywanie oceny zgodności z normą PN-EN ISO 6789:2009 w zakresie błędów dopuszczalnych.

Poza zakresem akredytacji wzorcujemy wzmacniacze momentu, przetworniki momentu oraz siłomierze.

 

 

 

 

 

 

Zakres pomiarowy

Wzorcowanie przyrządy pomiarowe:

  1. Klucze dynamometryczne
  2. Wkrętaki dynamometryczne
  3. Przetworniki momentu
  4. Wzmacniacze momentu
  5. Siłomierze