Wysokie napięcie i prąd


Wzorcowanie przyrządów pomiarowych służących do pomiarów i zadawania wysokiego napięcia Laboratorium wykonuje w oparciu o wzorcowy kilowoltomierz AC/DC oraz precyzyjne źródło wysokiego napięcia DC. Stanowisko pomiarowe oraz metody wzorcowania zostały potwierdzone przez badania międzylaboratoryjne, a kompetencje techniczne personelu przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

 

 

 

 

 

Zakres pomiarowy

Wzorcowane przyrządy pomiarowe:

  1. Próbniki(Testery) wytrzymałości elektrycznej izolacji do 12 kV AC/DC,
  2. Źródła wysokiego napięcia do 6 kV