Czas i częstotliwość


Laboratorium posiada akredytację w zakresie wzorcowania  mierników zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD) w zakresie pomiaru czasu zadziałania zabezpieczenia różnicowoprądowego. Szeroki zakres pomiarowy pozwala wzorcować wszystkie rodzaje mierników RCD.
W dziedzinie czasu wykonujemy wzorcowania przyrządów  służących do pomiaru czasu wyłączników w zakresie jednoczesności załączania, rozłączania  oraz czasów własnych styków.

Dysponujemy stanowiskiem pomiarowym umożliwiającym wzorcowanie mierników oraz generatorów częstotliwości.

 

 

 

 

 

Zakres pomiarowy

 

Wzorcowane przyrządy pomiarowe:

  1. Mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych (RCD)
  2. Mierniki niejednoczesności komutacji działania styków
  3. Analizatory obwodów styków