Natężenie oświetlenia


Laboratorium dysponuje wzorcem oraz stanowiskiem umożliwiającym wykonywanie wzorcowania mierników natężenia światła (luksomierzy). Wzorcowanie odbywa się dla temperatury barwowej 2856 K ± 50 K.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres pomiarowy

Wzorcowane przyrządy pomiarowe:

  1. Luksomierze
  2. Mierniki wielofunkcyjne wyposażone w funkcję pomiaru natężenia oświetlenia