Rezystancja DC


Laboratorium posiada szerokie możliwości wzorcowania rezystorów stałych i regulowanych oraz przyrządów pomiarowych posiadających funkcję pomiaru rezystancji.

Zestaw rezystorów wysokoprądowych umożliwia wzorcowanie mierników małych rezystancji o prądzie pomiarowym do 200 A.

Wysokonapięciowe wzorce rezystancji, które posiada laboratorium, pozwalają na wzorcowanie mierników rezystancji izolacji do 4 TΩ, przy napięciu pomiarowym 12 kV.

 

 

 

 

Zakres pomiarowy

 

 
                                               

Wzorcowane przyrządy pomiarowe:

  1. Multimetry
  2. Rezystory stałe
  3. Rezystory regulowane
  4. Mierniki rezystancji uziemienia
  5. Mierniki rezystancji uziemienia wykonujące pomiary metodą udarową
  6. Mierniki rezystancji izolacji o napięciach pomiarowych do 12 kV
  7. Mierniki małych rezystancji o prądzie pomiarowym do 200 A